سند استخدام «حسام‌الدين آشنا» مشاور امنیتی «حسن روحانی» در طرح امنيتی آمريكا

«حسام‌الدین آشنا» مشاور امنیتی «حسن روحانی» در طرح دانشگاه دورهام انگلیس برای جاسوسی از ایران استخدام بوده است.

سند استخدام «حسام‌الدين آشنا» مشاور امنیتی «حسن روحانی» در طرح امنيتی آمريكا

۱- در زمستان ٩٣، برخی رسانه‌های داخلی از طرح دانشگاه دورهام انگلیس در سال ۱۳۸۶، برای جاسوسی از ايران بدون ذكر نام مقامات ايرانی دخيل در اين طرح خبر دادند.

۲- اخيرا «آمدنیوز» با بررسی اسناد ویکی‌لیکس موفق شده، متن كامل سند محرمانه سفارت آمريكا در لندن كه در مورد طرح ضد ايرانی دانشگاه دورهام انگلیس تهيه شده را، به دست بیاورد.

 ۳- این سند نشان مي‌دهد كه دانشگاه دورهام انگلیس در پوشش فعالیت‌های علمی به وزارت خارجه آمریکا برای جاسوسی از ایران کمک کرده است. دانشگاه دورهام برای این‌که آمریکا را متقاعد به دریافت بودجه ٣٠٠ هزار پوندی برای کمک به فعالیتهای جاسوسی و تغییرات سیاسی در ايران کند، بر ارتباط‌هایی که با مقامات بلندپایه ایرانی دارد تأکید کرده و افزوده این ارتباطات به ظاهر علمی می‌توانند پوشش مناسبی برای این فعالیت را فراهم آورند.

۴- سفارت آمریکا در انگلیس شش طرح پیشنهادی از کسانی که آن‌ها را «مرتبطین ایرانی در لندن» خطاب کرده دریافت کرده بود که قرار بود در قالب آن‌ها، زمینه‌های کسب اطلاعات از فضای سیاسی ایران فراهم شود. دکتر «محمدعلی پدرام» و دکتر «انوش احتشامی» افرادی بودند که سفارت آمریکا در انگلیس از آن‌ها به عنوان «مرتبطین واشنگتن در لندن» یاد می‌کند و طرحهایی در همین راستا ارائه داده‌اند.
۵- از جمله اين برنامه‌ها، ايجاد پوشش علمی برای استخدام دكتر  «حسام‌الدين آشنا»، مشاور كنونی حسن روحانی و برقراری ارتباط امنيتی با وی، ذيل پوشش علمی بوده است. به اين بخش از سند سفارت امريكا در لندن توجه كنيد: 

The apparent strength of Pedram's political cover was also apparent in his recruitment to participate, in the April 2007 Durham 
University Workshop on Public Diplomacy, the  IRGC-linked academic and cleric Hesamuddin Ashena.

pedaram's success in establishing political cover, was further indicated by Ashena's appointment in November 2007 as spokesman for the Iran National Security Council. 

▪️ترجمه: «استحكام پوشش سياسی محمدعلی پدرام نيز در 'استخدام حسام‌الدين آشنا'، شخصيت روحانی و آكادمیک مرتبط با نهادهای امنیتی، برای مشاركت در كارگاه دانشگاه دورهام در آوريل ٢٠٠٧ فروردین ۸۶ با موضوع ديپلماسی عمومی آشكار بود. موفقيت پوشش سياسی محمدعلی پدرام آنجا مشخص شد كه 'حسام‌الدين آشنا'، ٩ماه بعد در نوامبر ٢٠٠٧ آذر ۸۶ به عنوان سخنگوی شوراي عالی امنيت ملی ايران منصوب شد.»

اين سند نشان می‌دهد که وزارت خارجه آمریکا از دانشگاه دورهام به عنوان ابزاری برای «گسترش نفوذ» در ایران بهره‌برداری کرده است.

۶- در برنامه سفارت آمریکا در لندن که توسط دانشگاه دورهام پیاده‌سازی می‌شد، مجموعه‌ای از چندین پیشنهاد مطرح شده بود که برخی از آنها اهداف محدود اجتماعی و انسانی داشت، همچون پروژه «کارگاه آموزشی دورهام: سازمان‌های غیردولتی زنان» که هدف آن کمک به دانشگاه‌های آمریکا و ایران و سازمان‌های غیردولتی بود که برای برای قدرتمند کردن زنان تلاش می‌کردند.

۷- با این حال، بسیاری از این پروژه‌ها، شامل تماس با «اعضای بانفوذ» جامعه ایران برای بحث درباره ایدئولوژی سیاسی و مذهبی می‌شد. «برنامه کمک مالی کوچک دموکراسی» که قرار بود از سوی دولت آمریکا بودجه پروژه‌های دانشگاه دورهام انگلیس را پرداخت کند دقیقاً همان برنامه‌ای بود که دولت آمریکا در سال ۲۰۰۴ با کمک آن، منابع مالی انقلاب نارنجی در اوکراین را در لفافه ارتباطات سازمان‌های مردم نهاد (NGO) فراهم کرده بود.

نکته‌ی جالب آن‌که حسام‌الدین آشنا در زمان همکاری با دانشگاه دورهام، هم‌زمان در شورای‌عالی امنیت ملی بوده و در کنار «سعید جلیلی» به فعالیت‌های سیاسی و امنیتی پرداخته است.